Kennelnavnet Streitkampen ble registrert i 1985 da vi hadde vårt første engelsk setter kull.
Streitkampen er navnet på en liten fjelltopp på grensa mellom Folldal og Grimsdalen i Dovre kommune.
Vårt oppdrett startet med Jomafjellet's Ranta etter Roy til Kjell Holthe og Jomafjellet's White Beauty
til Arnfinn Dahlby. Ranta var en fantastisk hund for en førstegangsjeger. Hun var fast i stand ved sin aller første
befatning med rype. Hun var  7 mnd gammel og hadde allerede da et stort format på søket.
I dag huser vi fire etterkommere etter henne, hvorav 3 av dem i rett linje fra hennes kull med Vigdaættas Pelle.
Fra denne kombinasjonen beholdt vi Streitkampen's Ranta som i kombinasjon med Hallråas Fink Jo ga oss
A-Ranta. A-Ranta ble parret med Morkhaugen's Reno og fra det kullet har vi beholdt Tomba. Fra hennes andre kull
har vi beholdt nok en hanhund, Charlie etter Tysvikas Prikken. Vårt yngste håp, Vesle-Ranta, er etter Charlie og
Eikskogens Thea (Bjønnålias Trym-Langsifjellets Tussa). Vesle-Ranta blir med dette 4.de generasjon etter
vår stamtispe Jomafjellet's Ranta.Streitkampen sett fra Grimsdalen

Brudalen's Ronja

Brudalen's Ronja fra Bernt Olav Faanes bærer Ranta's gener ved at hennes 
morfar Ørsnipa's Clint er etter Streitkampen's Reggi som er etter Streitkampen's 
Ronja (Tarpan's Joker Flint - Jomafjellet's Ranta Z)

Avlsfilosofi

Vår avlsfilosofi er gode jakthunder med godt gemytt og som gjerne også har et 
flott eksteriør. Hunder som er stresset eller viser andre negative egenskaper ved 
gemyttet, er uønsket i avl uansett jaktlige egenskaper. En hund skal være et 
harmonisk familiemedlem 365 dager i året og derfor har gemyttet 1.prioritet. 
Hunden skal ha et stødig gemytt og skal kunne omgåes både barn og dyr på en 
harmonisk måte. Vi vegrer oss for å  benytte hunder med ekstrem jaktlyst, dersom 
det går på bekostning av samarbeid, da det ofte ikke samsvarer med den vanlige 
jegers ønske. Vi liker hunder med stort format på søket, men ikke på bekostning av 
samarbeid og reviering. Vi ønsker at våre hunder skal være utholdne og har tro på at 
en velbygget hund er mindre utsatt for slitasjeskader. Av den grunn vektlegger vi også 
eksteriøret i vårt oppdrett.

Streitkampen's Teo i en av sine første stander i august 2007, 9 måneder gammel

 

Streitkampen's Tomba (Morkhaugen's Reno-Streitkampen's A-Ranta)På jakt med Falko og Ronja i Finnmark